Benefit MC

Benefit zaměstnavatele

Efektivnější týmová práce

Angažovanost v profesním i osobním rozvoji

Zlepšení koncentrace na daný úkol

Prohloubení vděčnosti a respektu k sobě a druhým

Zvýšení motivace k přinášení užitku

Spokojenost s tím co člověk dělá

Snížení fluktuace

Vytváření pozitivního prostředí

Chuť učit se novým věcem

Zvýšení idealismu a smysluplného jednání

Zefektivnění komunikace a fungování na principu efektivní spolupráce

 

Benefit účastníka programu

Větší integrace díky zaměření na realitu daného okamžiku

Zostření pozornosti, tvůrčího myšlení, flexibility a jasnosti

Zvýšení energie a osvobození se od negativních vlivů

Zlepšení imunitního systému a celkového zdraví

Větší konektivita těla a mysli

Prohloubení otevřenosti, idealismu a positivních záměrů

Porozumění tomu, co je doopravdy důležité

Osvobození se od negativních návyků

Rozpuštění obav

Vytvoření imunity vůči stresu

Chtěli byste využívat svou práci v celém svém potenciálu?
Chtěli byste najít nové možnosti, pojmenovat si priority a posunout se k novým perspektivám?
Chtěli byste mít lepší vztahy se svými kolegy?
Chtěli byste lépe využít svoje unikátní dovednosti v rámci svého týmu?
Chtěli byste efektivněji jednat s lidmi?
Chcete se vyhnout stresu?

S tím vším Vám umíme pomoci.

Naši klienti

Přejete si zaslat případové studie? Kontaktujte nás prosím na
info@mindconsulting.cz

+420 777 367 367

© 2013 - 2019 Mindconsulting.cz all rights reserved.