Mindfulness

Mindfulness (všímavost) se odkazuje na psychologickou kvalitu mysli, být si plně vědom přítomného okamžiku. Zde mysl soustředěně a nerušeně spočívá ve vědomé přítomnosti kteréhokoli prožitku či zkušenosti. To zahrnuje udržování pozornosti bez předsudků a bez předčasných mentálních návykových vzorců, které obyčejně brání v bezprostředním prožitku skutečnosti. Takto vědomí přítomnosti přijímá každou myšlenku, pocit, nebo emoci bez hodnocení a přijímá vše takové jaké to je, bez obvyklého narušení duševními vzorci nebo předpojatostí. Mindfulness zdokonaluje naši pozornost a soustředěnost. To umožní si být plně vědom všech situací, vnější či vnitřní disorientace a proto pak lépe chápat a sledovat souhru mnoha vlivů, které formují danou situaci. Tím se získává vnitřní prostor, který umožňuje dělat ta nejsmysluplnější rozhodnutí. Praxe Mindfulness je pozvánkou k sobě sama a výzvou k poznání toho, co nás život učí, když jsme schopní v klidu a soustředě vnímat. Když víme co cítíme a co máme před sebou, tak se přirozeně objeví prostor pro zkoumání, spontaneitu, objevování, a účast být prostě sám sebou.

Mindfulness je vyjádřena prostřednictvím sedmi pilířů, Jona Kabat-Zinna, z jeho knihy Full Catastrofy Living:

Neposuzování je spočívání v našem postoji nestranného svědka vlastní zkušenosti. To vyžaduje, abychom si byli schopni uvědomovat proud vlastního posuzování a reakcí na vnitřní a vnější zkušenosti a měli od nich zdravý odstup. Zvyk kategorizovat situace jako dobré nebo špatné, nebo jako pozitivní a negativní nás svazuje v mechanických reakcích, které si většinou ani neuvědomujeme a které často nemají vůbec žádný objektivní základ;

Trpělivost ukazuje, že jsme pochopili a přijali fakt, že někdy se věci vyvíjí svým vlastním tempo- rytmem, ve svém vlastním čase. Praxe všímavosti nám dává šanci si dát čas a prostor pro vlastní rozvoj. Proč spěchat do dalšího „lepšího“ okamžiku, když je vlastně každý moment který prožíváme, naším vlastním životem;

Mysl začátečníka znamená si dát šanci vnímat vše tak, jako by to bylo poprvé a nedovolovat naší iluzorní představě „že už víme“ zabránit plné otevřenosti k dané zkušenosti;

Důvěra v sám sebe a ve vlastní intuici jsou nedílnou součástí naší praxe. Nenechte se chytit do reputace nebo autority učitele. Není možné být někým jiným, než tím, kým jsme. Naším cílem je stát se více sami sebou;

Přijetí často přichází poté, co jsme prošli intenzivním obdobím citového zmatku nebo hněvu. Většinou používáme vlastní energii k boji s daným problémem na místo využití tohoto pro pochopení a vlastní transformaci. Máme mnohem větší pravděpodobnost, že budeme schopni vědět, co dělat a mít vnitřní nastavení jednat, když naše vize nebude zabarvena předsudky, očekáváním a obavami;

Pouštění když věnujeme pozornost naší vnitřní zkušenosti, zjistíme, že existují určité myšlenky, pocity a situace, kterých se naše mysl chce držet. Snažíme se buď prodloužit to, co rozpoznáváme jako příjemné nebo odmítáme to, co rozpoznáváme jako nepříjemné. V praxi všímavosti se vědomě snažíme zanechat tendenci povyšovat některé aspekty naší zkušenosti a zamítat ty jiné.

Neusilování téměř všechno, co děláme, děláme za jistým účelem. Všímání takové není! Úsilí něčeho dosahovat může být vlastně skutečnou překážkou v naší praxi. Přestože, samotná praxe všímavosti dá jistou práci a energii, v podstatě jde o to nic nevytvářet. Není tu jiný cíl, než jednoduše být sám sebou. Ironií je, že tím již jsme! Nesnažte se proto být uvolnění, relaxovaní nebo spát lépe. Naučte se jen pečlivě vnímat to, co se právě děje a přijímat věci proto, čím jsou.

Chtěli byste využívat svou práci v celém svém potenciálu? Chtěli byste najít nové možnosti, pojmenovat si priority a posunout se k novým perspektivám? Chtěli byste mít lepší vztahy se svými kolegy? Chtěli byste lépe využít svoje unikátní dovednosti v rámci svého týmu? Chtěli byste efektivněji jednat s lidmi? Chcete se vyhnout stresu? S tím vším Vám umíme pomoci.

Naši klienti

Přejete si zaslat případové studie? Kontaktujte nás prosím na info@mindconsulting.cz +42777367367

+420 777 367 367

© 2013 - 2022 Mindconsulting.cz all rights reserved.