Koučink

Koučování uvolňuje potenciál člověka a umožňuje mu tak maximalizovat jeho výkon. Koučování, spíš než aby něčemu učilo, pomáhá učit se. Důvěryhodný vztah, který napomáhá klientovi podniknout konkrétní kroky za účelem dosažení jeho vize, jeho cíle nebo přání, a také jako partnerství s klienty v procesu, který je tvůrčí, podporuje nové nápady a inspiruje je k maximálnímu
využití jejich osobního a profesního potenciálu

Koučování lze chápat jako proces kontinuální podpory klienta při stanovování a dosahování jeho vlastních profesních i osobních cílů. Tento proces vede k trvalému zvyšování kompetence partnera, přičemž koučklientovi ponechává odpovědnost jak za stanovování cílůa hledání cest k nim, tak i za dosažení konečného výsledkukoučink je sokratovsky založený dialog mezi koučem a koučovaným, který je založen na otevřených otázkách pokládaných koučem, které mají koučovaného podnítit k většímu sebeuvědomění a osobní zodpovědnosti

Koučování je možno chápat jako cílenou a strukturovanou intervenci, založenou na vztahu mezi koučem a koučovaným,
vedoucí především k rozvoji lidského potenciálu koučovaného, s cílem dosažení určité změny, přičemž zodpovědnost za její dosažení zůstává na koučovaném.

Chtěli byste využívat svou práci v celém svém potenciálu?
Chtěli byste najít nové možnosti, pojmenovat si priority a posunout se k novým perspektivám?
Chtěli byste mít lepší vztahy se svými kolegy?
Chtěli byste lépe využít svoje unikátní dovednosti v rámci svého týmu?
Chtěli byste efektivněji jednat s lidmi?
Chcete se vyhnout stresu?

S tím vším Vám umíme pomoci.

Naši klienti

Přejete si zaslat případové studie? Kontaktujte nás prosím na
info@mindconsulting.cz

+420 777 367 367

© 2013 - 2019 Mindconsulting.cz all rights reserved.